O meni

Dejan Ćurčić Viši fizioterapeut i Hiropraktičar

Rodjen sam 1973 god. u Beogradu. Osnovnu školu, srednju i višu medicinsku završio sam u Beogradu.

Godine 1996. sam diplomirao na odseku Viših terapeuta, profil viši fizioterapeut sa prosečnom ocenom 8,16.

Obavezni staž obavio sam na VMA i položio stručni ispit 1997 godine.

Radio sam na:

  • Reumatološkom institutu
  • Specijalna ortopedska hirurška bolnica “Validus” na Senjaku
  • Glavni fizioterapeut Beopetrol IMT – Atlas
  • Poliklinika Antamedica
  • Dugogodišnji saradnik Reumatološkog kabineta “RHEUMA PRAXIS”
  •  Dugogodišnji saradnik opšte bolnice “Petković”, Maglajska 19
  • Osnivač i direktor Fizioterapeutske ambulante “Master Fizio”” u Zemunu.

Poslednjih godina posvetio sam se individualnom radu sa pacijentima i redovni sam član multidisciplinarnog stručnog tima za rehabilitaciju u Beogradu. Otac sam dvoje odrasle dece.

Yumeiho masažu učio sam od majstora i autora Masayuki Sapoinji na Reumatološkom institutu i kod kolega.

Call Now Button